Шановні абоненти КЖРЕП- 14

Просимо оплачувати комунальні послуги за наступними банківськими реквізитами:

КОД ЄДРПОУ: 14271990 , ІПН 142719924122 , №СВ 32989430

Банківські реквізити:

В ПАТ КБ ПРИВАТБАНК р/р UA123562820000026000060353663,  МФО 356282

В ПАТ ОЩАДБАНК  р/р UA783563340000026005300354835,  МФО 356334

 


1.1.             Найменування Комунального підприємства:

              Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №14.

 код за ЄДРПОУ 14271990

адреса юридична : 58013, м. Чернівці, вул. Щербанюка 43
адреса поштова : 58013, м. Чернівці, вул . Щербанюка 43
розклад роботи: понеділок - п'ятниця з   8.30 - до 18.00
                             перерва на обід         з 12.30 - до 14.00

 

прізвище, ім’я та по-батькові керівника підприємства
                                 Шерстюк Ростислав Вячеславович

 

номера телефонів: начальник 53-30-85;
                                 бухгалтерія 54-61-31;
                                 технічний відділ 53-31-27
                                  тел./факс. 53-30-85.  
місце та графік прийому громадян:58013, м. Чернівці, вул. Щербанюка 43
понеділок з   8.30- до 11.00 год. та з15.00-до 18.00 год.
четвер       з 15.00- до 18.00 год.
субота       з   9.00- до 13.00год.

  

1.2.        Цілі діяльності підприємства
           Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб громадянського суспільства у житлово-комунальних та інших послугах з метою одержання прибутку.
Предметом діяльності підприємства є :
  • виконання в повному обсязі робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що є на балансі Підприємства.

  • забезпечення громадян, що проживають в житлових будинках, які знаходяться на обслуговуванні, документальними матеріалами

  • здійснення нарахувань і контроль за своєчасним внесенням плати за надання послуг

  • ведення, згідно графіку,прийому громадян

 

1.3.        Статут Підприємсва – сканкопія   (Завантажити)
          
1.4.        Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо Комунального підприємства  (Завантажити)
1.5.        Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги комунального підприємства (Завантажити)
1.6.        Найменування та місцезнаходження органу, в підпорядкуванні якого
       знаходиться Підприємство

    Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради

          58029, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
         прізвище, , ім'я та по батькові керівника (першого заступника)
         Бурак Олександр Кризонтович
        номери засобів зв’язку: тел.(0372)52-40-49; факс.52-42-41
  
1.7.        Організаційна структура Комунального підприємства з назвами структурних підрозділів, їх основними функціями, прізвищем, ім’ям та по батькові керівників, службовими номерами засобів звязку, адресами електронної пошти, місем та часом прийому громадя (Завантажити)

 

   Начальник КЖРЕП-14 – Шерстюк Р.В.   тел. 53-30-85
   Головний інженер – Тимчук С.М.     тел. 53-30-85
   Головний бухгалтер – Ганзюк К.П. тел. 54-61-31
   Секретар – Тимчук О.В.     тел. 53-30-85                    
   Техніки-доглядачі    тел. 53-12-34
       - Андріюк В.М.
       - Олійник О.М.
       - Гнатюк Т.Л.
       - Пенюк Л..В.              
   Інспектор з кадрів – Зеліско Г.М.   тел. 53-31-27
   Інженер з охорони праці – Дімед О.А.  тел. 53-31-27

 

1.8. Оголошення про вакансії Комунального підприємства, термін подачі документів, їх перелік, вимоги до кандидата,  порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

1.9.   Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) та декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Комунального підприємства.

 

1.10. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів Наглядової ради (у разі її утворення) Комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, наявність корпоративних  прав (із зазначенням щодо яких юридичних осіб), а також зазначається, хто із членів Наглядової ради Комунального підприємства є незалежним.

 

1.11. Річні звіти керівника та Наглядової ради (у разі її утворення) Комунального
         підприємства.  

 

1.12. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів Наглядової ради Комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням.  ((Завантажити)

 

1.13. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Комунального  підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

 1.14. Квартальна, річна фінансова звітність Підприємства за останні три роки (Завантажити)

 

1.15. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням Наглядової ради Комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством. Комунальне (дочірнє) підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. (Завантажити)
1.16.         Відомості про договори, учасником яких є Комунальне житлове
ремонтно-експлуатаційне підприємство №14, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» розміщено на сайті: http//edata.gov.ua.

 

1.17.         Інформація про операції та зобов’язання Комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства, в тому числі:

 

1.17.1. Обсяги бюджетних асигнувань на попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм.  

 

1.17.2. Обсяги видатків, проведених за рахунок коштів бюджету за попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень коштів спеціального фонду бюджету).

 

1.17.3. Об’єкти, що перебувають  на балансовому  та позабалансовому  обліку  Комунального підприємства (їх вартість).            ((Завантажити)

 

1.18. Результати планових та позапланових ревізій, перевірок, аудиту, аналізу тощо, які проводились на Комунальному (дочірньому) підприємстві за останні три роки. ((Завантажити)

 

1.19. Кількість службових відряджень керівника, працівників Комунального  підприємства,  у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.  

 

1.20. Річний план закупівель суб’єкта господарювання комунальної власності міста
        Чернівці.           (Завантажити)
1.21. Фінансовий план Комунального підприємства. ( (Завантажити)

1.22. Інформація про перелік та умови надання послуг Комунальним (дочірнім) підприємством, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення, порядок одержання послуг та інформація про порядок  оскарження  рішення  керівника  цього підприємства.        ( Завантажити  перелік електронних документів)

1.23. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень  суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівців, (дочірнього підприємства), його дій чи бездіяльності. Звіти  щодо задоволення запитів на інформацію за місяць, квартал, рік.

 

1.24. Ім’я, прізвище та по батькові відповідальної за інформацію особи.
         Ганзюк Катерина Петрівна